Chọi gà

Miền nam

mega645-530.jpg 83,6
power655-7364.jpg 157,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

30/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • graphic-communication.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

30-11

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K48T1111ET11K5
100N
27
87
98
200N
006
015
916
400N
7453
1431
8035
3365
4312
1437
6665
1436
0140
1TR
7129
3895
6658
3TR
29088
77730
51725
16550
33053
61367
50027
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
10TR
27919
89765
79319
18996
22624
61251
15TR
38870
38438
09605
30TR
46273
59439
29021
2 TỶ
218251
673483
354545
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 30-11-2021

Bến Tre
0 06
1 19
2 272925
3 313530
4
5 53505351
6 6765
7 7073
8 88
9
Vũng Tàu
0 01
1 151219
2 26
3 37393839
4
5
6 6566
7 76
8 878583
9 9596
Bạc Liêu
0 0205
1 16
2 2524252421
3 363035
4 4045
5 5851
6 65
7 74
8
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 30-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bến Tre - 30-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7730
6550
8870
1431
8251
7453
3053
6273
8035
1725
9765
006
27
1367
0027
9088
7129
7919
Vũng Tàu - 30-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4501
4312
3483
015
3365
3895
0215
4685
8366
5726
4776
8996
87
1437
8438
4739
9319
9439
Bạc Liêu - 30-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0140
0830
1251
9021
2202
6124
0474
2624
6665
5825
2235
1825
9605
4545
916
1436
98
6658

Xem KQXS Miền Nam

23/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • graphic-communication.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

23-11

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K47T1111DT11K4
100N
22
57
11
200N
347
616
700
400N
6359
8597
9247
9625
9633
1019
6074
2839
0949
1TR
3053
2766
2989
3TR
85070
38651
81740
52971
25519
76078
34559
17237
33566
59817
52717
01833
37897
63318
72355
30445
12673
49392
08076
74321
27005
10TR
19733
40452
96510
80168
88645
71041
15TR
59782
13912
62489
30TR
84054
01808
25064
2 TỶ
046838
611663
024576
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 23-11-2021

Bến Tre
0
1 19
2 22
3 3338
4 4740
5 595351595254
6
7 707178
8 82
9 97
Vũng Tàu
0 08
1 16191717181012
2 25
3 333733
4
5 57
6 666863
7
8
9 97
Bạc Liêu
0 0005
1 11
2 21
3 39
4 49454541
5 55
6 64
7 74737676
8 89
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 23-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bến Tre - 23-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5070
1740
8651
2971
22
0452
9782
3053
9733
4054
347
8597
9247
6078
6838
6359
5519
4559
Vũng Tàu - 23-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6510
3912
9633
1833
1663
9625
616
2766
3566
57
7237
9817
2717
7897
3318
0168
1808
1019
Bạc Liêu - 23-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
700
11
4321
1041
9392
2673
6074
5064
2355
0445
7005
8645
8076
4576
2839
0949
2989
2489

Xem KQXS Miền Nam

16/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • graphic-communication.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

16-11

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K46T1111CT11K3
100N
95
05
87
200N
867
482
732
400N
9496
3842
3183
4771
3492
4412
0991
9417
3131
1TR
8989
0373
8738
3TR
34367
28077
39561
15002
55360
87863
10700
99294
70493
72907
56401
06786
63888
93924
04446
90083
49146
76760
38635
01622
86593
10TR
32806
81192
49510
66530
04602
14972
15TR
39197
04310
94606
30TR
56947
59594
37261
2 TỶ
715001
433026
875415
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 16-11-2021

Bến Tre
0 02000601
1
2
3
4 4247
5
6 67616063
7 77
8 8389
9 95969297
Vũng Tàu
0 050701
1 121010
2 2426
3 30
4
5
6
7 7173
8 828688
9 92949394
Bạc Liêu
0 0206
1 1715
2 22
3 32313835
4 4646
5
6 6061
7 72
8 8783
9 9193

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 16-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bến Tre - 16-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5360
0700
9561
5001
3842
5002
1192
3183
7863
95
9496
2806
867
4367
8077
9197
6947
8989
Vũng Tàu - 16-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9510
6530
4310
4771
6401
482
3492
4412
0373
0493
9294
3924
9594
05
6786
3026
2907
3888
Bạc Liêu - 16-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6760
0991
3131
7261
732
1622
4602
4972
0083
6593
8635
5415
4446
9146
4606
87
9417
8738

Xem KQXS Miền Nam

09/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • graphic-communication.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

09-11

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K45T1111BT11K2
100N
60
36
13
200N
275
440
907
400N
6211
5784
4762
0987
0047
6044
8377
6845
8052
1TR
6074
4491
3007
3TR
60972
83844
14144
08576
55160
90293
16781
43442
09636
24734
06445
20454
53125
08486
71997
90517
53811
70764
64813
74002
90695
10TR
89412
85181
57443
81113
24804
91196
15TR
31862
38454
11451
30TR
63251
86894
06217
2 TỶ
985426
512562
790684
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 09-11-2021

Bến Tre
0
1 1112
2 26
3
4 4444
5 51
6 6062
7 75747276
8 8481
9 93
Vũng Tàu
0
1 13
2 25
3 3634
4 404744424543
5 5454
6 62
7
8 8786
9 9194
Bạc Liêu
0 070204
1 13171117
2
3
4 45
5 5251
6 64
7 77
8 84
9 979596

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 09-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bến Tre - 09-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
5160
6211
6781
5181
3251
4762
0972
9412
1862
0293
5784
6074
3844
4144
275
8576
5426
Vũng Tàu - 09-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
440
4491
3442
2562
7443
1113
6044
4734
0454
8454
6894
6445
3125
36
9636
8486
0987
0047
Bạc Liêu - 09-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3811
1451
8052
4002
13
4813
0764
4804
0684
6845
0695
1196
907
8377
3007
1997
0517
6217

Xem KQXS Miền Nam

02/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • graphic-communication.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

02-11

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K44T1111AT11K1
100N
37
23
69
200N
910
003
709
400N
5165
3560
5606
6927
5996
5392
8686
1630
7853
1TR
9972
5024
5094
3TR
05108
75920
33551
18683
29501
52318
86661
41993
38704
37810
10718
07534
13824
95754
66622
90680
99750
86189
76854
53107
26874
10TR
93999
06388
94651
23685
19408
87448
15TR
58962
31059
27509
30TR
93180
47226
09490
2 TỶ
800108
208483
829259
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 02-11-2021

Bến Tre
0 06080108
1 1018
2 20
3 37
4
5 51
6 65606162
7 72
8 838880
9 99
Vũng Tàu
0 0304
1 1018
2 23272426
3 34
4
5 545159
6
7
8 8583
9 969293
Bạc Liêu
0 090708
1
2 22
3 30
4 48
5 53505459
6 69
7 74
8 868089
9 9490

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 02-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bến Tre - 02-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
910
3560
5920
3180
3551
9501
6661
9972
8962
8683
5165
5606
37
5108
2318
6388
0108
3999
Vũng Tàu - 02-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7810
4651
5392
23
003
1993
8483
5024
8704
7534
3824
5754
3685
5996
7226
6927
0718
1059
Bạc Liêu - 02-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1630
0680
9750
9490
6622
7853
5094
6854
6874
8686
3107
9408
7448
69
709
6189
7509
9259

Xem KQXS Miền Nam

26/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • graphic-communication.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

26-10

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K43T1010DT10K4
100N
80
37
45
200N
696
670
885
400N
2619
6322
5219
4214
4268
1424
0599
6299
0213
1TR
1187
8091
5645
3TR
99629
83313
33382
32510
09071
87696
26597
39643
97714
93225
28036
99751
85316
48687
66846
31325
27660
54286
65540
76052
70265
10TR
70580
49334
39962
39397
23110
89762
15TR
24486
06958
65439
30TR
18682
08232
98290
2 TỶ
645804
275074
590295
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 26-10-2021

Bến Tre
0 04
1 19191310
2 2229
3 34
4
5
6
7 71
8 8087828682
9 9697
Vũng Tàu
0
1 141416
2 2425
3 373632
4 43
5 5158
6 6862
7 7074
8 87
9 9197
Bạc Liêu
0
1 1310
2 25
3 39
4 454640
5 52
6 606562
7
8 8586
9 99999095

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 26-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bến Tre - 26-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80
2510
0580
9071
6322
3382
8682
3313
9334
5804
696
7696
4486
1187
6597
2619
5219
9629
Vũng Tàu - 26-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
670
8091
9751
9962
8232
9643
4214
1424
7714
5074
3225
8036
5316
37
8687
9397
4268
6958
Bạc Liêu - 26-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7660
5540
3110
8290
6052
9762
0213
45
885
5645
1325
0265
0295
6846
4286
0599
6299
5439

Xem KQXS Miền Nam

19/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • graphic-communication.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

19-10

Bến TreVũng TàuBạc Liêu
XSBTRXSVTXSBL
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 19-10-2021

Bến Tre
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vũng Tàu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bạc Liêu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 19-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bến Tre - 19-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vũng Tàu - 19-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bạc Liêu - 19-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 04-12-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99  ( 9 ngày )
81  ( 8 ngày )
79  ( 8 ngày )
71  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
61  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
65  ( 5 ngày )
76  ( 4 ngày )
50  ( 4 ngày )
01  ( 4 ngày )
90  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 15 ngày )
74  ( 14 ngày )
33  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
99  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
18  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
13  ( 8 ngày )
20  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

24 ( 6 Ngày ) ( 9 lần )
16 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
70 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
87 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
47 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
80 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
29 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
32 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
58 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
07 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 0
0 15 Lần 0
22 Lần 0
1 9 Lần 0
19 Lần 0
2 22 Lần 0
17 Lần 0
3 15 Lần 0
20 Lần 0
4 24 Lần 0
17 Lần 0
5 18 Lần 0
13 Lần 0
6 16 Lần 0
15 Lần 0
7 21 Lần 0
23 Lần 0
8 17 Lần 0
18 Lần 0
9 23 Lần 0
Bóng rổ Thể thao game casino Cá độ thể thao Cá độ bóng đá Trò poker Tỉ số bóng đá Baccarat casino Casino game poker poker Baccarat Game poker Casino game nổ hũ Trò chơi poker sòng bạc Game casino